facebook tracking
Avdelning

Virkesavdelningen

Connect

Virkesavdelningen sköter all försäljning och leverans av timmer, massaved, stolpar och övriga sortiment som den skogliga organisationen producerar. I det ingår även att säkerställa att kunderna får de kvaliteter och sortimentskrav som önskas. 

Vi sköter också all upphandling av de skogliga transportresurserna via lastbilar, järnväg och sjöfrakter. I vår roll ingår även försäljning och transporter av biobränslen och flis från våra skogsindustrier. 

I syfte att både säkra och effektivisera råvaruflödena gör vi lägesbyten och inköp/försäljning även med övriga skogliga aktörer i norra Sverige. Till samtliga affärer sköter vi tillhörande fakturering, virkesredovisning, uppföljningar och marknadsanalyser.

Jobbar du redan på Norra Skog?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@norra.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor