facebook tracking
Avdelning

Virkesavdelningen

Connect

Virkesavdelningen sköter all försäljning och leverans av timmer, massaved, stolpar och övriga sortiment som den skogliga organisationen producerar. I det ingår även att säkerställa att kunderna får de kvaliteter och sortimentskrav som önskas. 

Vi sköter också all upphandling av de skogliga transportresurserna via lastbilar, järnväg och sjöfrakter. I vår roll ingår även försäljning och transporter av biobränslen och flis från våra skogsindustrier. 

I syfte att både säkra och effektivisera råvaruflödena gör vi lägesbyten och inköp/försäljning även med övriga skogliga aktörer i norra Sverige. Till samtliga affärer sköter vi tillhörande fakturering, virkesredovisning, uppföljningar och marknadsanalyser.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Norra Skog?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@norra.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor