Norra Skog logotype

Din karriär börjar här

Bli en del av vår gemenskap

En förening för framtiden

Våra medarbetare har ordet:

 • Det bästa med mitt jobb är framförallt att få möta markägare med olika mål med deras skogsägande. Deras förutsättningar och erfarenheter skiljer sig åt vilket skapar arbetsuppgifter som är både varierande och utmanande. En stark relation med medlemmar gör dessutom inspektorstjänsten extra glädjande.

  Ellen Nordström

  Skogsinspektor

 • Det bästa med mitt jobb som truckförare på Norra Timber är tempoväxlingarna, utmaningarna och att ingen dag är den andra lik. Jag gillar problemlösning och att skapa struktur vilket mitt jobb ger mig. Frihet under ansvar.

  Hanna Nordström

  Sågverksoperatör

 • Norra Skog är en arbetsgivare som satsar på utveckling och positiv förändring, det är som anställd inspirerande och gör att jobbet blir intressant och motiverande.

  Ulf Pääjärvi

  Säljare Europa

 • Norra Skog är ett företag som hela tiden utvecklas och där vi medarbetare i stor grad har möjlighet att påverka våran verksamhet genom att tänka nytt!

  Liza Edlund

  Produktionsledare

 • Klyschan ”ingen dag är den andra lik” stämmer bra med mitt jobb och är precis som jag vill ha det. Möter ständigt nya utmaningar och får i nära samarbete med de olika avdelningarna jobba fram kreativa lösningar vilket är fantastiskt roligt och lärorikt.

  Niklas Granholm

  .Net-utvecklare

 • Möjligheten att få vara med och påverka såväl utveckling som produktion är det bästa med mitt jobb. Från timmer in till sågad trävara ut.

  Mona Karlsson

  Produktionschef Kåge sågverk

Våra kärnvärden

 • Hållbarhet för bättre nutid och framtid

  Vi strävar efter att skapa långsiktig hållbarhet utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Vår långa tradition ska fortsätta, där vi bidrar med mångfald till framtida generationer, genom ett hållbart brukande av skogens förnyelsebara råvara.

 • Tillsammans är vi starka

  Tillsammans skapar vi tillit och gemenskap. När vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål är vi starkare och smartare än var och en för sig. Med våra samlade kompetenser har vi starkare kraft att ta fram briljanta idéer och hitta lösningar för att forma framtiden.

 • Jämställdhet ger kraft

  Vi strävar efter att vara inkluderande där vi aktivt arbetar med att stärka jämställdhet. Det är våra särdrag och olikheter som stärker och berikar vår gemenskap. Tillsammans skapar vi en attraktiv förening där alla kan känna trygghet och har samma möjlighet till utveckling.

 • Glädje föder framgång

  Vi uppmuntrar och uppskattar varandra och känner tillfredställelse i vårt ömsesidiga engagemang för arbetet. Glädjen vi skapar och delar med oss av ger oss förutsättningar för att vi ska trivas och prestera högt för att uppnå våra gemensamma mål.

 • Nytänkande får oss att växa

  Nytänkande är en ständigt pågående del av vår vardag. Vi har ett öppet sinne att ompröva och utvärdera nuvarande arbetssätt och perspektiv. Vi har modet att dra upp nya vägar mot våra gemensamma mål. Det är våra nya idéer idag som kan utgöra morgondagens affärer och lösningar.

Jobbar du redan på Norra Skog?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@norra.se